Een impressie van een aantal doelen / activiteiten
 

 De Friese Oorlogsjaren.

Lees meer...

Dit jaar (2015) is het 250 jaar geleden dat Maria Louise van Hessen-Kassel (Marijke Meu) in Leeuwarden overleed.

Lees meer...

Allan Withington’s Conductor Summer School 2015

Lees meer...

Stichting Alde Fryske Tsjerken, Museum Warkums Erfskip, Stichting Fryske Molens, Stichting Nassau en Friesland, Sence of Place, e.a.

Tevens is de Stichting Siebolt Foundation vrienden van o.a. :
Ir. D.F. Woudagemaal
Vereniging Rembrandt
Houtbouwmuseum De Helling en Stichting de Palingaak
Stichting Tsjerke en Uniastate Bears
Stoomboot Maarten