Bestuur

Het bestuur van de Stichting Siebolt Foundation wordt gevormd door:

De heer Jan S. Zeinstra voorzitter
De heer Joop Folkers penningmeester
Mevrouw Maaike Neijenhuis-Frietema secretaris

 

 
 
 De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
 

Beleidsplan

De Stichting Siebolt Foundation is een vermogensfonds.
Het is de bedoeling van de Stichting Siebolt Foundation om de jaarlijkse inkomsten (verminderd met de beheerskosten) zo veel mogelijk uit te keren ten behoeve van de realisatie van haar doelstelling. De Stichting Siebolt Foundation werkt op basis van aanvragen voor ondersteuning.

De jaarlijkse inkomsten zijn afkomstig uit:

  • giften familie Zeinstra
  • giften derden
  • dividend uitkeringen 
  • rente uitkeringen

 

Beleidsplan (PDF-bestand)

Publicatie Rapport inzake jaarrekening 2019 (PDF-bestand)